Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

FILMER OCH EXPERIMENT

För nytt material, bl a info, filmer, experiment m.m.:

Besök länken www.fortbildn.se

 

Den 26 juli 2016 översvämmandes lokalen och är helt obrukbar.

Inga besök kan ske. Vi hoppas att inom ett år bygga upp ett nytt laboratorium.

Vidare information publiceras här.