Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Elektrisk burk

Kategori: 
elektricitet

 

Gnugga staven med kattskinnet och håll sedan staven nära burken. Flytta staven sakta längs bordet. Burken rullar efter staven!

 

Vid gnidningen blir staven elektriskt laddad (negativ). När man håller staven nära burken polariseras burken p.g.a. att negativa och positiva laddningar attraherar varandra och att negativa laddningar repellerar varandra. Det blir netto en dragningskraft mellan stav och burk därför att attraktionen är större än repulsionen (olika avstånd).