Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Elektrisk generator

Kategori: 
elektricitet

 

En motor driver en generator, som ger ström till en lampa. Skulle man istället kunna skicka strömmen till motorn och på så sätt hålla igång anordningen så att den går av sig självt?

 

Verkningsgraden hos en maskin är h = Energi(ut)/Energi(in). h är alltid mindre än ett. Antag att generatorn levererar 10 Watt till motorn och att denna har h = 0.9. Motorn kan då överföra 9 Watt till generatorn. 

 

Generatorns verkningsgrad är kanske också h = 0.9. Den ger då 9 x 0.9 = 8.1 Watt ut. Men generatorn behöver minst 10 Watt till motorn ! Det försvinner 1.9 Watt i systemet, främst i form av värme. Vi kan inte ha en maskin som går av sig självt. Vi måsta alltid tillföra energi. Jämför ”Perpetuum Mobile”.