Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kontaktpotential

Kategori: 
elektricitet

 

Lägg Din vänstra hand på en av de två plattorna till vänster. Lägg samtidigt Din högra hand på en av de två plattorna till höger. Hur reagerar strömmätaren?

 

Pröva de tre andra kombina-tionerna med händerna. Hittar Du någon systematik?

 

Om två olika material är i kontakt uppstår en elektrisk spänning mellan dom (kontaktpotential). Kontakten hand-koppar och hand-zink ger olika spänningar, varför en nettospänning uppstår i kretsen.

 

Att de två högra fallen i praktiken inte ger noll spänning beror på att ytorna inte är helt lika p.g.a. oxidation etc.