Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Van de Graaf-generator

Kategori: 
elektricitet

 

Veva på veven några sekunder. Närma sedan den jordade lilla kulan mot generatorns stor kula. En blixt slår över.

 

Sätt korset på den stora kulan och veva. Korset snurrar runt.

 

När man vevar går ett band runt. En spänningskälla är ansluten till en kam E1 som joniserar luften så att positiva laddningar samlas på bandet. Den övre kammen E2 blir negativ genom induktion och laddar kulan positiv (upp till 300 000 volt!).

 

På bilden syns en person på en isolerande plattform. Håret reser sig p.g.a. att de laddade hårstråna repellerar varandra.