Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Finsk raket

Kategori: 
gaser

 

En träcylinder med spets ligger i ett hål i en träkub, se bild. Uppgiften är att få ”raketen” att flyga upp i luften och lämna hålet. Du får inte ta i raketen eller kuben, inte slå på bordet...

 

 

Lösningen är att blåsa hårt vågrätt över raketen. Trycket sjunker då och raketen sugs upp. Effekten är ofta missförstådd i litteraturen. 

 

Här ger vi två synsätt.

1. Luften går i en krökt bana med en centripetalkraft, som åstadkommer en motkraft på raketen (röda pilar).

2. Trycket sjunker från po till p1 p.g.a. samma effekt som för ”Newtons hink” på denna utställning.