Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Lufttrycket

Kategori: 
gaser

 

Lägg metallplåten under tidningen så att den sticker ut lite. Slå nu mycket hårt och snabbt på plåten. Den flyttar sig inte!

 

Luften trycker med en kraft svarande mot 1 kg på varje cm^2. Det blir ungefär 1000 kg på tidningen. Det är omöjligt att slå med en så stor kraft F att den under den korta tiden t förmår ge all luften ovanför tidningen någon nämnvärd fart v [F t = mv]. Det uppstår ett undertryck under tidningen.

 

Om man däremot trycker långsamt på skivan (stort t) hinner luft komma in under tidningen och inget undertryck bildas. En liten kraft behövs då för att höja den.