Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Åska

Kategori: 
ljud

 

Sträck fjädern och släpp. Ett buller hörs. 

 

Vilka toner finns i bullret?

 

Spektrumet nedan visar ljudtrycket som funktion av frekvensen. Maximumet ligger kring 400 Hz. Man ser maxima vid vissa frekvenser fn. 

 

Vid dessa frekvenser bildas stående vågor i burken.