Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Fågellockare

Kategori: 
ljud

 

Vrid metallpinnen fram och tillbaka, samtidigt som Du trycker in den. Hur uppkommer fågelljudet?

 

När vridkraften från pinnen på träcylindern blir stor övervinns den statiska friktionskraften och det sker en glidning. Glidfriktionen är mindre den statiska friktionen. En motkraft (”fjäderverkan”) uppstår som får glidningen att upphöra. Fenomenet upprepas periodiskt, ”fastna-och-släpp” (”stick-and slip”). Dessa vibrationer överförs till luften och Ditt öra.