Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Grammofon

Kategori: 
ljud

 

Veva medurs och en fjäder spänns i grammofonen. Sätt reglaget på ”PÅ” och skivan snurrar runt. Sätt försiktigt ned nålen på skivan och lyssna på ljudet.

 

Nålen löper i ett spår på skivan som genom sina ojämn-heter får nålen att vibrera. Vibrationerna överförs till ett membran och vidare in i en tratt. Här förstärks ljudet genom att ljudöverföringen från membranet till luften bättre anpassas. Jämför ”Speldosa”.