Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Rörbrus

Kategori: 
ljud

 

Håll röret strax utanför örat (någon cm). Du kan urskilja en ton i ljudbruset. 

 

Håll sedan handen mot röret som på figuren. Nu hör Du en lägre (mörkare) ton!

 

Det öppna röret förstärker ljud vars våglängd l är dubbla rörlängden: l = 2s. Denna stående ljudvåg har då ”bukar” i röröppningarna. Om ljudhastigheten är v hör Du frekvensen f = v/l = v/2s = 523.2 Hz, vilket är tvåstrukna c. När Du håller handen för rörändan bildas en ”nod” där och våglängden ökar till l = 4s. Frekvensen sjunker då till den halva värdet f = v/4s = 261.6 Hz, d.v.s. ettstrukna c, vilket Du tydligt hör.