Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Rijkes rör

Kategori: 
ljud

Detta experiment får bara utföras av en guide. Ett rör hålls lodrätt och ett nät i röret värms. Efter en stund börjar röret avge en hög ton.

 

När nätet blir varmt värmer det luften som stiger i röret. Denna strömning sätter igång en stående longitudinell våg. När denna vibrerar kommer luft också att sugas ut och in i röret. 

 

Ljudvågens längd är l = 2L, där L är rörets längd.  Frekvensen är n = vljud /l =  vljud /2L.