Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Sjungande kopp

Kategori: 
ljud

 

Lyft koppen. Du hör en melodi. Varifrån kommer den?

 

Botten på koppen släpper igenom ljus. Ljuset träffar en solcell som ger ström åt en elektrisk krets med ett element som alstrar ljud. Det kan vara svårt att lokali- sera varifrån ett ljud kommer.. Hjärnan använder flera sätt att detektera ljudriktningen, bl. a. tids-och nivå-skillnader mellan öronen, spektralinformation och tidsanalys.