Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Spelande rör

Kategori: 
ljud

 

Fatta röret i ändan med ”tratten” och svinga runt det i en cirkelrörelse. Ändra farten.

 

Hur många olika toner kan Du höra? Varierar en ton med tiden?

 

Luften slungas ut ur röret och en luftström går genom röret. Korrugeringen (veckningen) sätter igång en stående våg med en frekvens som beror av rörets fart.

 

Fundamentalvågen n=1 startar inte (måste vara över 220 Hz). Man kan dock lätt få igång n = 2, 3,…8.

Dopplereffekten hörs som en ±2% variation i frekvensen, ungefär ett halvt tonsteg.