Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Speldosa

Kategori: 
ljud

 

Håll den lilla speldosan i luften och veva. Musiken hörs mycket svag. Håll dosan mot bordet och veva. Musiken hör nu tydligt.

 

Hur kan det vara så stor skillnad i ljudstyrka? 

 

Den producerade ljudenergin i dosan är densamma i båda fallen. När ljudet skall passera ut i luften reflekteras det dock tillbaka. Endast 4 *Ÿ10^-5 kommer ut. Det beror på dålig anpassning av impedansen Z = r c mellan stål och luft (r är densiteten och c ljudhastigheten). Till bordet går dock ungefär hälften an energin. Bordets stora yta gör att en stor del av energin sedan kan transporteras ut i luften och till Ditt öra.