Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Anamorfos

Kategori: 
ljus

 

Studera bilderna (anamorfoserna). Man ser inte klart vad dom föreställer. Sätt konen på en av dom och titta uppifrån. Ser Du en mer normal bild nu?

 

Hur kan man konstruera anamorfoser?

 

Ljus reflekteras i en yta så att infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln. Detta gäller även för icke-plana ytor, t.ex. konen här.

 

Ett sätt att tillverka en anamorfos är att rita en och observera resul-tatet i den speglande ytan, se bild. Ett annat sätt är att använda ett datorprogram baserat på reflek-tionslagen ovan.