Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Bed och arbeta

Kategori: 
ljus

 

Lägg staven över texten i lådan. De blå bokstäverna är oförändrade medan de röda syns upp-och-ner.

 

Hur kan man förklara effekten? Kan färgen på bokstäverna ha en betydelse?

 

Staven är en positiv lins som ger en upp-och-nedvänd bild av ett föremål, se figur. Bokstäverna i de första orden BED OCH är dock spegelsymmetriska, d.v.s. de ser likadana ut när de är vända.