Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Färgsnurran

Kategori: 
ljus

 

Pumpa upp snurran till hög fart. Du kommer att se sex olika färger som kommer upp i tur och ordning. Hur kommer det sig? Snurran har ju bara tre färger!

 

När snurran roterar vrids de tre hjulen. På bild 1 ligger tre gula fält i centrum och vi ser gult. På samma sätt ser vi rött på bild 2. Men ibland är olika färger i centrum.

På bild 3 blandas gult och blått till grönt. Tre blandfärger är möjliga.