Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Fosforescence

Kategori: 
ljus

1. Håll ena handen på skärmen.

2. Tänd lampan med den röda knappen ungefär fem sekunder.

3. Släck lampan och ta bort handen.

4. Titta på skärmen.

 

 

 

 

 

Skärmen suger upp (absorberar) det gul-vita ljuset från lampan.

Under en lång stund därefter skickar skärmen tillbaka den absorberade ljusenergin som grönt ljus.