Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Hägring

Kategori: 
ljus

 

Lyft på locket och konstatera att en liten gris står på botten av en paraboloidspegel. Lägg på locket (också en paraboloid). I hålet syns en bild av grisen svävande i luften! Lys på den med lasern.

 

Hur kan ljuset reflekteras av bilden av grisen?

 

 

Grisen står i fokalpunkten för övre spegeln. Ljuset från grisen reflekteras därför så att det går ut parallellt från övre spegeln. När det träffar den undre spegeln reflekteras det till fokalpunken för denna, som ligger i hålet. En reell bild skapas där.

 

Ljuset från lasern träffar grisen. Följ strålarna bak-länges i figuren. Vi ser denna reflexen i bilden av grisen.