Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kalejdoskop

Kategori: 
ljus

 

Titta i kalejdoskopet och vrid på främre delen sakta. Bilden ändras med symmetrin behålls.

 

Vårt kalejdoskop består av 3 speglar som bildar en liksidig triangel. Ljuset från ett föremål reflekteras i en spegel och en bild uppstår, se figur 1. Men ljusstrålen kan reflekteras två eller tre gånger, se bild 2 och 3. Totala resultatet av 3 reflektioner visas i figur 4. I verkligheten sker det oändligt många reflektioner!