Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Konkav spegel

Kategori: 
ljus

 

För sakta ett pekfinger mot spegeln. När det kommer tillräckligt långt in ser Du en förstorad bild av fingret.

 

Var finns bilden? Ändras den när Du flyttar fingret?

 

Den sfäriska spegeln har ett centrum C och en fokal-punkt F. Avståndet FP är fokaldistansen f. Ett föremål på avståndet a från P avbildas i på ett avstånd b från P enligt formeln:

 

I vårt fall ligger pekfingret mellan F och P. En virtuell (icke-reell) förstorad  bild observeras bakom spegeln.