Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Ljus som partiklar

Kategori: 
ljus

 

Lägg örat mot cymbalen. Tryck på knappen. När ljusblixten träffar cymbalen hörs ett litet ”bang”. Hur kommer det sig?

 

Beroende på hur man detekterar ljus uppför det sig antingen som en elektromagnetisk våg (se ”Ljus som en våg”) eller som ström av partiklar. I vårt experiment hör vi hur ljuspartiklarna (fotonerna) slår på cymbalen.