Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Ljuskvarn

Kategori: 
ljus

 

Lys på radiometern med en lampa. Korset i glaskulan börjar snurra.

 

Snurrar korset alltid åt samma håll?

 

Korset roterar så att de svarta ytorna stöts bort av ljuset, se figur. Många felaktiga förklaringar finns i litteraturen för detta. 

 

De svarta ytorna blir genom ljusabsorption varmare än de vita. Apparaten innehåller gas av lågt tryck. Genom fenomenet termisk transpiration kommer gasmolekylerna att diffundera kring kanten från den kalla (vita) sidan till den varma (svarta) sidan. Därvid ökar trycket på den svarta sidan, som trycks iväg.