Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Ljusspektrum

Kategori: 
ljus

 

Håll röret (spektrometern) med den smala änden mot ögat och titta på de två lamporna. Ser Du någon skillnad?

 

Spektroskopet delar upp det vita ljuset i färger. 

 

Lysröret skickar ut ett spektrum bestående av linjer:

 

Från detta spektrum kan man säga vilka ämnen som finns i lampan. 

 

Den varma tråden i glödlampan  skickar ut ett kontinuerligt spektrum, ”regnbåge”: