Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Moiré-mönster

Kategori: 
ljus

 

Lägg det lösa bladet på bladet i ramen och rör det sakta fram och åker. Ett mönster blidas vilket ändrar utseende vid rörelsen.

 

Moiré är det interferensmönster som uppstår då exempelvis två nät med en viss vinkelskillnad eller skillnad i maskstorlek läggs ovan på varandra. Effekten blir att ett nytt mönster uppstår på grund av att vissa områden kommer att förstärkas.