Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Polaroider

Kategori: 
ljus

 

Lyft ut de två fönstren och håll det ena framför det andra. Titta igenom de två fönstren. Vrid det ena en kvarts varv. Vad händer?

 

Håll fönstren så att det blir svart. För in spaden mellan dom. Vrid på den. Vad händer?

 

 

Elektriska vektorn hos solljuset svänger i alla riktningar (opolariserat ljus). När ljuset passerar en polarisator, polariseras det, d.v.s. elektriska vektorn svänger i ett plan, se figur. Om en annan polarisator (nu kallad analysator) hålls 90o roterad relativt den första släcks ljuset ut.

 

”Spaden” ändrar ljusets polarisation så att det inte längre är plan-polariserat och kan därför passera analysatorn.