Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Solcell

Kategori: 
ljus

 

När Du lyser på en solcell avger den en elektrisk ström, som t ex kan driva en motor.

Hur går det till?

 

En solcell är en fotodiod, d.v.s. ett dubbellager av t.ex. p- och n-typ kisel (Si). Det bildas en elektriskt fält mellan lagren. När detta gränsskikt belyses får elektronerna där högre energi och ger upphov till en ström som kan t.ex. driva en apparat.