Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Växande kanin

Kategori: 
ljus

 

Sätt igång snurran fort medurs. Stirra i mitten på den vita cirkeln minst 10 sekunder. Flytta sedan blicken till kaninen.

 

Vad händer med kaninen?

 

Fenomenet kallas neural adaption och kan ge upphov till en mängd effekter i t ex musklerna och synsystemet. I det senare fallet kan en lång observation leda till efterbilder och rörelseeftereffekter.

Efter några sekunders observation av den roterande skivan mättas neuronerna i hjärnan och registrerar inte längre att spiralen rör sig inåt. Därför kommer den stillastående kaninen att uppfattas som att den rör sig åt motsatt håll som de krympande spiralerna, dvs expandrar.