Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Örstedts försök

Kategori: 
magnetism

 

Orientera kompassen så att nålen står parallellt med koppartråden, se bild. Håll inne knappen på den blå boxen. Vad händer med nålen?

 

Kan man få nålen att vrida sig åt andra hållet? 

 

Strömmen i tråden ger upphov till ett magnetfält runt tråden, bild 1. Om tummen är i strömmens riktning, är fältet i fingrarnas riktning. Detta fält växelverkar med magnetnålens fält, bild 2. Växelverkan resulterar i att nålen ställer sig vinkelrätt mot tråden, bild 3.