Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Lenz lag

Kategori: 
magnetism

 

De två kulorna är båda ferro-magnetiska och fastnar i varandra. Släpp ner en i taget i röret. Den ena faller fort, den andra långsamt. Hur kan det vara en skillnad?

 

Den ena kulan är en permanentmagnet. Den andra kulan är inte magnetiserad men magnetiseras i närheten av den första. Finn med järnmyntet vilken som är vilken.

Permanentmagneten bromsas p.g.a. följande fenomen.

 

Bild 1. Röret ”ser” det ändrande magnetfältet (grönt), vilket inducerar en ström i röret (röd).

 

Bild 2. Strömmen (röd) skapar ett magnetfält (blått) som motverkar magneten fält (Lenz lag).