Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Magnetbil

Kategori: 
magnetism

 

Du kan med den magnetiska spaden få bilen att rulla utan att vidröra den. I princip finns två möjligheter, men bara en fungerar i praktiken.

 

På bild 1 repellerar spaden bilen (lika poler).

 

På bild 2 attraherar spaden bilen (olika poler).