Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Magnetisk induktion

Kategori: 
magnetism

 

Rör magneten snabbt upp och ner i spolen. När tänds lamporna? Vad händer om Du stoppar ner andra ändan av magneten?

 

Det ändrade magnetfältet inducerar en elektrisk spänning i spolens trådar. Den resulterande strömmen går åt ett håll för ökande fält, åt det andra för minskande fält. Vänder man på magneten (syd <-> nord) blir det tvärtom.

 

Lamporna är dioder som endast lyser för ström i en riktning. De två dioderna är kopplade i olika riktning.