Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Magnetkanon

Kategori: 
magnetism

 

Arrangera de fyra kulorna som figuren visar. Släpp den vänstra kulan. Den högra kulan skjuts iväg med mycket hög fart!

 

Endast kula 2 är är en permanentmagnet. De andra kulorna magnetiseras av denna. I figur A är styrkan av magnetiseringen i fallande ordning kula 3, 4 och 1. När kula 1 slår i kula 2 sker seriekrockar som i experimentet Newtons vagga. Vi måste dock här också ta hänsyn till den magnetiska potentiella energin. Eftersom i figur B kula 1 binds mycket kraftigare är kula 4, kommer kula 4 att får en högre kinetisk energi än vad kula 1 hade.