Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Halvfulla glas

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Två glas är fyllda till 80% höjd.

 

Töm det ena glaset i det andra.

 

Allt vatten från vänstra glaset får plats i det högra!

 

Vad är x när halva volymen av konen är fylld?

Volymen är proportionell mot (längd)^3.

 

När konen är fylld till 80% av höjden innehåller den hälften av volymen.