Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kast med tärningar

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Om man kastar en tärning finns det 6 möjliga resultat. Om man kastar två tärningar samtidigt blir det 36 möjligheter.

 

Kasta två tärningar och lägg ut en bricka i den kolumn som svarar mot den summa Du fick.

 

Vilken summa av prickar är mest sannolik? 

 

Som syns nedan är det mest sannolikt att få summan 7 vid kast med två tärningar. Det finns 6 kombinationer som ger summan 7. Sannolikheten att få summan 7 är således 7/36 = 0.167, dvs 16%.