Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Mus i labyrint

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Kasta staven och flytta musen åt det håll staven visar. Upprepa detta tills musen är utanför labyrinten. Skriv upp på pappret här intill hur många gånger Du flyttade musen.

 

Teorin för ”slumpvis vandring” kan används för t ex atomers rörelse. Den säger här att musen i medel avlägsnar sig avståndet R från centrum enligt

Här är d ”gatans” längd och N antalet kast. För att komma ut ur labyrinten måste musen avlägsna sig R = 3d.

Detta betyder att antalet kast i medel är 9.