Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Normalfördelning

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Sir Francis Galton (1822-1911) utförde statistiska experiment med en maskin liknande den här.

Släpp ned en kula i taget i tratten och studera hur kulorna fördelar sig i boxarna. 

 

Sannolikheten att en kula skall nå en viss kolumn fås från Pascals triangel. Ett tal i triangeln är summan av de två talen ovanför.

Sannolikheten att en kula kommer till t ex den röda pilen är 1716/8192 = 0.21. Summan av talen i rad 13 är 213 = 8192.

 

Den fördelning som kulorna ger kallas binomialfördelning (röda staplar). För många kulor och boxar övergår den i normalfördelningen (blå kurva).