Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Saknad kvadrat

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Lägg de fyra bitarna så här:

 

Lägg sedan bitarna så här:

 

En ruta saknas!

Vart har den tagit vägen?

 

Man tror att hypotenusorna i den röda och blå triangeln följer diagonalen i rektangeln, vilket de inte gör. Nedan ligger trianglarna under diagonalen, i andra fallet över diagonalen. Skillnaden bildar en parallellogram vars yta svarar mot den ”saknade kvadraten”.