Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Stapel med brickor

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Stapla brickorna på varandra som i figuren så att de sträcker sig så långt ut som möjligt, utan att falla. Kan Du finna en metod för detta? 

 

Stapla brickorna på varandra som i figuren så att de sträcker sig så långt ut som möjligt, utan att falla. Kan Du finna en metod för detta? 

 

Tricket är att börja uppifrån:

 

Om brickorna har längden 2 erhåller man följande serie för förskjutningarna:

 

Summan blir oändlig då antalet brickor N går mot oändligheten.