Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Storcirkel

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Vad är det kortaste avståndet mellan Tokyo och Miami?

 

Svar: Längs den svarta linjen!

 

 

En vanlig karta är en avbild-ning av jordytan på t ex en cylinder. Kartan är därför distorderad. Kortaste avståndet mellan två punkter på en sfär är alltid längs storcirkeln (med centrum i sfärens centrum).