Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Tåghjul

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Ett tåg kör framåt. Vissa delar på tåget går baklänges! Hur är detta möjligt?

Tåghjulen har två diametrar, se figur till höger. Figuren nedan visar att punkt B under ett kort ögonblick rör sig bakåt! Punkt A står alltid stilla i kontaktpunkten!