Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vilken båge är störst?

Kategori: 
matematiska-pussel

 

Håll den ena bågen över den andra. Byt sedan plats på bågarna. Den översta bågen ser alltid mindre ut än den undre.

 

Bågarna är lika stora. Fenomenet är en optisk illusion. En orsak är att vi jämför en lång sida med en kort sida.

Försöket demonstrerar att vi inte alltid kan lita på våra sinnen. Vi behöver därför göra noggranna experiment och beräkningar för att få så säker information som möjligt om vår omgivning.