Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Balansbägare

Kategori: 
mekanik

Koppen står lite snett. Hur kan Du få den att stå rakt?

Fyll bägaren med vatten och den rätar upp sig!

Bägaren består av två skal centrerade asymmetriskt, se bild. Den tomma bägaren har tyngdpunkten i Tb, vattnet har tyngdpunkten i Tv. 

När bägaren är fylld ligger tyngdpunkten för bägare + vatten mellan Tb och Tv, den röda punkten. Radien för det yttre skalet går då lodrätt genom centrum, tyngdpunkt och kontakt-punkt.