Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Balanserande fiskare

Kategori: 
mekanik

 

Stöt till fiskaren försiktigt. Den svänger fram och tillbaka medan den balanserar på en egg. 

 

Var ligger tyngdpunkten?

 

På bild 1 är fiskaren stilla och tyngdpunkten(röd punkt) ligger lodrätt under stödpunkten.

På bild 2 är fiskaren i rörelse (som en pendel) och tyngdpunkten ligger oftast inte under stödpunkten.