Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Boll i glas

Kategori: 
mekanik

 

Ställ glaset upp-och-ner på bordet med en kula i. Snurra runt glaset fort på bordet till bollen kryper upp till läget på bilden. Du kan nu lyfta upp glaset (fortsätt snurra!) och bollen ligger kvar i glaset.

 

Kulan påverkas av tyngdkraften mg samt trycket från glaset N. Dessa två krafter ger upphov till en centripetalacceleration F = mv^2/r = mw^2r

 

Om man ökar vinkelfrekvensen w, ökar accelerationen F. Eftersom mg är konstant kommer normal-kraften N att öka och vinkeln q att minska. Bollen kryper högre upp i glaset.