Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Centrifugalkraft

Kategori: 
mekanik

Hur kan Du få de två kulorna att samtidigt vara i de två groparna längs ut ?

Snurra runt prylen och de två kulorna flyger ut till groparna:

Kulorna beskriver en cirkelrörelse och utsätts för en centripetalkraft Fcp = mv^2/r. I det roterande systemet talar vi istället om en centrifugalkraft Fcf.

Denna ”fiktiva” kraft kan ses som en reaktion på centrifugalkraften.