Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Fallande löv

Kategori: 
mekanik

 

Håll ett spelkort över lådan och släpp. Ibland hamnar kortet i lådan, ibland utanför.  Kan Du hitta på ett sätt så att Du kan bestämma i förväg var kortet skall landa?

 

Om Du håller kortet vågrätt, fall A nedan, faller det ”fladdrande” nästan rakt ned. Om Du håller kortet lodrätt, fall B, ”tumlar” det runt och åker snett nedåt.

 

Rörelsemönstret är ett svårt problem inom fysiken. Man har dock funnit att fem typer kan förekomma:

 

Periodiskt/roterande

Periodiskt/fladdrande

Kaotiskt/roterande

Kaotiskt/fladdrande

Lodrätt