Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Gyroring

Kategori: 
mekanik

Dra igång ringarna hårt och snabbt som på övre bilden.

Vänd snabbt på stora ringen som på undre bilden och vrid den sakta mot Dig så att ringarna snurrande ligger kvar i sina lägen. Hur rör dom sig då?

Ringarna har två kontaktpunkter mot den stora ringen, A och B i figuren. Jämför med hula-ringen som har en kontaktpunkt. Punkterna A och B genererar en dubbel-helix på ringen. 

Lutningen a hos helixen bestäms av diametern b hos den stora ringen, innerdiametern a hos de små ringarna samt deras gyrationsradie rg (tröghetsmoment I och massa m).