Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Hacke hackspett

Kategori: 
mekanik

 

Dra upp hackspetten högst upp på pinnen och släpp den. Den ”hackar” sig ned på pinnen.

 

Varför glider den inte ner jämt utan stannar och släpper periodiskt?

 

Viktigt är att muffen (fågelns fot) har ett hål som är betydligt större än stångens diameter. Då kan fågeln fastna genom s.k. själv-hämning (friktion), se figur 1. Fågeln svänger upp och ner p.g.a. fjädern. Muffen släpper då ibland och fågeln kanar ned för stången tills den låser igen. Minskningen i lägesenergin från nedkaningen håller igång fjädern.